Reklamacje

Dokumęty do pobrania

>Gwarancja na okulary

>Zasady użytkowania okularów 

>Instrukcja użytkowania okularów

>Formularz reklamacyjny

Czas rozpatrzenia  reklamacji 21 dni.

Reklamowany towar należy odesłać na adres sklepu wraz z dowodem zakupu, opisem przyczyny reklamacji oraz roszczeniami gwarancyjnymi ze strony Kupującego.

Prosimy również o wcześniejszy kontakt mailowy przed odesłaniem produktu.

UWAGA: Nie przyjmujemy zwrotów lub reklamacji przesyłanych za pobraniem. Prosimy więc liczyć się z tym, że taka przesyłka nie zostanie odebrana i żadnym razie nie pokryjemy kosztów związanych z jej wysłaniem.

Przesyłki zwrotne należy właściwie zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. Nieodpowiednie zabezpieczenie towarów, ich zniszczenie lub zgniecenie na skutek niewłaściwego zapakowania może być podstawą do wykluczenia prawa zwrotu. Sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

Adres do wysyłki:
Zwrotów, reklamacji, odstąpienia od umowy:

KOH S.C.  ul.Źródło Marii 36J, 81-573 Gdynia