Prawo odstąpienia od umowy

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Zwroty

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia – 12 miesięcy.

Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
- należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres firmy:
KOH S.C.
Andrzej Kochański, Janusz Kochański
ul.Źródło Marii 36J. 81-573 Gdynia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży:
nazwa produktu: .............................................................................
data zakupu i nr Oferty: ..................................................................
imię i nazwisko:...............................................................................
adres ................................................................................................
Nr rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona należność za odesłany towar
data (odstąpienia od umowy)...........................................................
Podpis .....................................................................
                           
Uwaga
Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 14 dni od chwili otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.